Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 13. týden 2011

Vydáno: 4. 4. 2011
Autor:

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 13. týdnu 2011: 28.3.–3.4.2011 (v češtině).

Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.
Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně se notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.
V níže uvedené tabulce jsou hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií. 
Datum
Ohlásila
země
Důvod ohlášení
Země původu
výrobku
Potraviny
01/04/2011
Itálie
Methomyl (0,08 mg/kg) a azinphos-methyl (0,1 mg/kg) v hruškách
Itálie
31/03/2011
Norsko
Toxiny způsobující amnestickou otravu z korýšů (ASP: 2000; 32200 µg/kg) v hřebenatkách (Pecten maximus)
Norsko
01/04/2011
Itálie
Kovový drát v ovocném jogurtu
Německo
31/03/2011
Německo
Aflatoxiny (B1=8,4; celkem=8,4 µg/kg) v arašídových jádrech
Jihoafrická republika, přes Nizozemí
31/03/2011
V. Británie
Kousky skla ve steaku a ale pie (koláči)
Velká Británie
30/03/2011
Itálie
Parazit Anisakis v chlazené atlantické makrele (Scomber scombrus)
Španělsko
28/03/2011
Nizozemí
Benzo(a)pyren (8 µg/kg) ve stearinu z palmového oleje
Indonésie
29/03/2011
Dánsko
Zakázaná látka chloramfenikol (0,48 µg/kg) v chlazených solených střívkách
Čína, přes Německo
28/03/2011
Litva
Nepovolená látka dichlorvos (0,05 µg/kg) v okurkách
Španělsko
Krmiva
Materiály přicházející do styku s potravinami
01/04/2011
Německo
Migrace kadmia (10,4 mg/kus) a olova (1550 mg/kus) ze skleniček na čaj
Maroko
 Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde.