Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 13. týden 2010

Vydáno: 29. 3. 2010
Autor:

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 13. týdnu 2010: 22.–28.3.2010 (v češtině).

Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.
Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně se notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.
V níže uvedené tabulce jsou uvedena hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.
 
Datum
Ohlásila
země
Důvod ohlášení
Země původu výrobku
26/03/2010
Itálie
Parazité Anisakis v chlazených ančovičkách (Engraulis engrasicolus)
Itálie
23/03/2010
Česko
Aflatoxiny (B1=0,0203; celkem=0,0241 mg/kg) v mletém muškátovém oříšku
Surovina z Indonésie, přes Německo
26/03/2010
Německo
Ethephon (3,8 mg/kg) ve vinných rajčatech
Itálie
26/03/2010
Německo
Aflatoxiny (B1=6,4 µg/kg) v mletém muškátovém oříšku
Indonésie
23/03/2010
Francie
Toxiny způsobují amnestickou otravu z korýšů (ASP) (31,8; 43,3; 78,6 mg/kg) ve dvouskořápkových měkkýších
Francie
26/03/2010
Dánsko
Salmonella typhimurium v lískových jádrech
Turecko
22/03/2010
Řecko
Listeria monocytogenes v jambon de Bayonne
Francie
25/03/2010
Finsko
Riziko udušení z konzumace želé minipohárků obsahujících neschválený karagenan E 407
Malajsie, přes Nizozemí
25/03/2010
Finsko
Riziko udušení z konzumace želé minipohárků obsahujících neschválený karagenan E 407
Thajsko, přes Švédsko
25/03/2010
Finsko
Riziko udušení z konzumace želé minipohárků obsahujících neschválený agar E 406
Thajsko, přes Švédsko
23/03/2010
Švédsko
Salmonella v mletém hovězím mase
Zpracováno ve Švédsku, surovina z Irska
24/03/2010
Německo
Migrace primárních aromatických aminů (4,4’-MDA: 1216,8 µg/l) z kuchyňského náčiní
Čína
24/03/2010
Itálie
Rtuť (1,365 mg/kg) v chlazeném mečounovi (Xiphias gladius)
Španělsko
24/03/2010
Itálie
Rtuť (1,97 mg/kg) ve filetách z mečouna
Francie
 
Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde.