Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 12. týden 2011

Vydáno: 28. 3. 2011
Autor:

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 12. týdnu 2011: 21.–27.3.2011 (v češtině).

Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.
Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně se notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.
V níže uvedené tabulce jsou hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.

Datum

Ohlásila
země

Důvod ohlášení

Země původu
výrobku

Potraviny

23/03/2011

Itálie

Rtuť (1,572 mg/kg) v mečounovi

Španělsko

23/03/2011

Lucembursko

Parazité–háďátka v chlazených filetách tresky bezvousé (Merlangius merlangus)

Francie

22/03/2011

V. Británie

Nedeklarovaná hořčice v pokrmu z cizrny

Velká Británie

21/03/2011

Belgie

Listeria monocytogenes (1100 KTJ/g) v sýru

Belgie

Krmiva

23/03/2011

Nizozemí

Paličkovice nachová (Claviceps purpurea) (1245; 554; 1976; 763 mg/kg) v tritikále

Francie

Materiály přicházející do styku s potravinami

24/03/2011

Slovinsko

Migrace primárních aromatických aminů (anilin: 0,063; 0,022 mg/dm2) z kuchyňského náčiní

Indie

Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde.