Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 12. týden 2010

Vydáno: 22. 3. 2010
Autor:

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 12. týdnu 2010: 15.–21.3.2010 (v češtině).

Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.
Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně se notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.
V níže uvedené tabulce jsou uvedena hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.
 
Datum
Ohlásila
země
Důvod ohlášení
Země původu výrobku
18/03/2010
Německo
Dioxiny (32,7 pg WHO TEQ/g) ve vitamin A – palmitátu používaném do premixů krmiv v Německu
Čína
18/03/2010
Slovensko
Stopy lepku (> 80 mg/kg) v plněných kukuřičných rolkách
Sýrie, přes Českou republiku
16/03/2010
Nizozemí
Nudle z neschválené geneticky modifikované (pravděpodobně KeFeng6) rýže
Čína
15/03/2010
Švédsko
Salmonella enterica v chlazených hovězích odřezcích
Irsko
15/03/2010
Německo
Oxamyl (0,12 mg/kg) v rajčatech
Maroko, přes Francii
 
Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde.