Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 11. týden 2011

Vydáno: 21. 3. 2011
Autor:

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 11. týdnu 2011:

Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.
Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně se notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.
V níže uvedené tabulce jsou hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.

Datum

Ohlásila
země

Důvod ohlášení

Země původu
výrobku

Potraviny

18/03/2011

Německo

Louh sodný v různých druzích piva a stolní vody

Německo

18/03/2011

Litva

Dioxiny a polychlorované bifenyly typu dioxinu (suma=48.5 pg WHO TEQ/g) v konzervě tresčích jater ve šťávě

Polsko

16/03/2011

Španělsko

Nepovolená látka dichlorvos (0,11 mg/kg) v okurkách

Španělsko

18/03/2011

Bulharsko

Parazit Anisakis v chlazené japonské makrele (Scomber japonicus) a kranasu obecném (Trachurus trachurus)

Řecko a Španělsko

15/03/2011

Dánsko

Kousky skla v pasírovaných biorajčatech

Itálie

14/03/2011

Norsko

Norovirus (geno-typ I a II) v ústřicích

Nizozemí

17/03/2011

Estonsko

Nedeklarované siřičitany (33 mg/kg) ve strouhaném křenu s kyselinou citrónovou

Polsko

15/03/2011

Švédsko

Nedeklarované siřičitany (E 223) v krabích produktech

Švédsko

14/03/2011

Německo

Deoxynivalenol (DON) (>2,1; >2,1; 1,3; 1,1; 1,3; 4,24 mg/kg) v biopšenici a mouce z ní

Maďarsko, přes Německo

Krmiva

Materiály přicházející do styku s potravinami

Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde.