Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 10. týden 2011

Vydáno: 14. 3. 2011
Autor:

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 10. týdnu 2011: 6.–13.3.2011 (v češtině).

Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.
Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně se notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.
V níže uvedené tabulce jsou hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.

Datum

Ohlásila
země

Důvod ohlášení

Země původu
výrobku

Potraviny

10/03/2011

Finsko

Listeria monocytogenes (350 KTJ/g) v sýru

Španělsko

11/03/2011

Bulharsko

Parazit Anisakis v chlazené rybě kranas obecný (Trachurus trachurus), makrele japonské (Scomber japonicus)

Řecko

11/03/2011

Dánsko

Salmonella ve zmrazených restovaných kachních prsech

Čína, baleno v Německu

07/03/2011

Itálie

Rtuť (1,42 mg/kg) v zmrazených plátcích mordého žraloka (Prionace glauca)

Španělsko

10/03/2011

Francie

Norovirus ve slávkách

Nizozemí, surovina z Irska

10/03/2011

Dánsko

Výskyt onemocnění z pamakrely temné (Lepidocybium flavobrunneum) a nedostatečné značení (voskových esterů, které mohou způsobovat trávicí problémy)

Ekvádor, přes Nizozemí

09/03/2011

Itálie

Parazit Anisakis v rybě Triglia lucerna

Francie

09/03/2011

V. Británie

Zkažený a nedostatečně tepelně opracovaný kuřecí vývar

Velká Británie

07/03/2011

Itálie

Rtuť (1,349 mg/kg) ve zmrazených plátcích mečouna

Španělsko

07/03/2011

V. Británie

Aflatoxiny (B1=8,7 µg/kg) a ochratoxin A (18,9 µg/kg) v chilli prášku

Indie

Krmiva

09/03/2011

Irsko

Dioxiny a polychlorované bifenyly typu dioxinu v doplňkovém krmivu pro dobytek

Velká Británie

Materiály přicházející do styku s potravinami

08/03/2011

Německo

Migrace kadmia (0,91 mg) a olova (5,3 mg) z šálku na kávu

Rakousko, přes Německo

Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde.