Bezpečnost potravin

Hlášení RASFF v ČR 2008

Vydáno: 28. 1. 2008
Autor: pospisilova

Aktualizované hlášení RASFF. Oznámení  NKM  (Národního Kontaktního Místa) při SZPI

Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva – RASFF, slouží k výměně informací o nebezpečných potravinách či krmivech mezi členskými státy, Evropskou komisí a Evropským úřadem pro bezpečnost potravin. Není tedy primárně určen pro informování veřejnosti.

V případě zájmu o detailní informace o závadných potravinách, doporučujeme sledovat internetové stránky či tiskové zprávy těchto úřadů:

Státní zemědělská a potravinářská inspekce: www.szpi.gov.cz

Státní veterinární správy ČR: www.svscr.cz

Orgány ochrany veřejného zdraví: www.mzcr.cz

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (krmiva): www.ukzuz.cz

Celní orgány GŘC: www.mfcr.cz

Přehled hlášení systému RASFF: aktualizováno 28. 1. 2008