Bezpečnost potravin

Hlášení RASFF v ČR 2008 (26.2.2008)

Vydáno: 27. 2. 2008
Autor:

Aktualizované hlášení RASFF. Oznámení NKM (Národního kontaktního místa) při SZPI.

Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva – RASFF, slouží k výměně informací o nebezpečných potravinách či krmivech mezi členskými státy, Evropskou komisí a Evropským úřadem pro bezpečnost potravin. Není tedy primárně určen pro informování veřejnosti.

V případě zájmu o detailní informace o závadných potravinách, doporučujeme sledovat internetové stránky či tiskové zprávy těchto úřadů:

Státní zemědělská a potravinářská inspekce: www.szpi.gov.cz

Státní veterinární správy ČR: www.svscr.cz

Orgány ochrany veřejného zdraví: www.mzcr.cz

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (krmiva): www.ukzuz.cz

Celní orgány GŘC: www.mfcr.cz

Přehled hlášení systému RASFF: aktualizováno 26. 2. 2008.