Bezpečnost potravin

Herbicidy působí problémy v následné plodině

Vydáno: 29. 1. 2009
Autor:

Sulfonylmočoviny v půdě mohou omezovat růst následné plodiny. K zjištění jejich obsahu se doporučuje provést test s pěstováním řeřichy.

Sulfonylmočoviny v půdě mohou negativně ovlivňovat růst následné plodiny. Z tohoto důvodu byla v Německu v rámci registrace vydána částečná omezení následného pěstování plodin. Po jarním ošetření herbicidy Lexus nebo Attribut se nesmí pěstovat ani ozimá řepka, ani dvouděložné meziplodiny. Cukrovku, slunečnici a meziplodiny nelze pěstovat po aplikaci přípravku Monitor.
Nepříznivé podmínky jako chlad nebo sucho mohou zpomalit mikrobiální odbourávání sulfonylmočovin. Při redukovaném zpracování půdy se posklizňové zbytky v důsledku chybějícího promíchání více hromadí. Pokud mezi aplikací herbicidu a výsevem citlivé následné plodiny spadne méně než 100–150 mm srážek, je i u přípravků bez omezení následného pěstování dbát opatrnosti.
Obraz o situaci na stanovišti může poskytnout test s pěstováním řeřichy. Měl by se provádět následovně:
·        Z ošetřených ploch v oblasti mezi souvratí a zbytkem pozemku odebrat půdu z několika suchých míst až do hloubky 5 cm a dobře ji promíchat ve větší nádobě.
·        Nezapomenout odebrat také kontrolní vzorky z neošetřené části pozemku nebo podobného sousedního pozemku.
·        Odebranou půdou naplnit květináč (3 cm pod okraj) a na povrch hustě vysít řeřichu. Totéž provést s kontrolní půdou.
·        Oba květináče mírně zalít, obalit průhlednou folií, uzavřít gumičkou a umístit na světlé místo, ne však na přímé slunce.
·        Pokud se růst nebo barva řeřichy v květináčích od sebe výrazně liší, jsou nutná opatření. Výsledek by měl být znám po čtyřech až pěti dnech. Ve sporných případech je možné obrátit se na poradenská centra.