Bezpečnost potravin

HEATOX: výzkumný projekt EU ukončen

Vydáno: 9. 12. 2007
Autor: pospisilova

Jsou k dispozici výsledky projektu zaměřeného na vznik toxických látek (např. akrylamidu) při výrobě potravin.

Dne 26. listopadu 2007 byla vydána tisková zpráva,  ve které se konstatuje, že tříletý projekt HEATOX, který se zaměřoval na toxické látky vznikající v potravinách vlivem tepla a dále na identifikaci, charakterizaci a minimalizaci rizika, byl ukončen. Výsledky, kterých bylo v rámci projektu dosaženo, jsou souhrnně publikovány na internetové stránce zde.
Přehled výstupů z projektu HEATOX:

Závěrečná zpráva (pdf, 4,7 MB, 77 stran)

Leták shrnující projekt (pdf, 327 kB, 8 stran)
 
Zdroj: Cordis

Pozn.: Evropská federace výrobců potravin a nápojů (CIAA) vydala v rámci svých aktivit zaměřených na snižování toxických látek v potravinách letáky, které informují o možnostech snižování akrylamidu ve vybraných druzích potravin. Federace výrobců potravin a nápojů v ČR (PK ČR, člen CIAA) zajistila překlad těchto letáků do češtiny. Informační brožury zaměřující se na akrylamid (v češtině).