Bezpečnost potravin

Havárie v Japonsku a radiojód 131

Vydáno: 11. 4. 2011
Autor:

Informace o kontaminaci potravin radioaktivním jódem 131.

Úřad pro potraviny ve Velké Británii (FSA) uveřejnil další informace týkající se radiace v souvislosti s havárií jaderné elektrárny Fukusima v Japonsku.
FSA potvrdil, že úroveň radiace je velmi nízká a pro potraviny ve Velké Británii nepředstavuje žádné riziko. Je pravděpodobné, že by se mohla malá množství radioaktivního jódu 131 usadit na trávě a krávy by ho mohly zkonzumovat. Tato množství však nepředstavují žádné riziko pro bezpečnost potravin. Malá množství jódu 131 by se mohla také usadit na povrchu zeleniny, ale rovněž nepředstavují žádné obavy z hlediska bezpečnosti potravin, neboť dochází rychle k jeho rozpadu (poločas rozpadu je 8,0207 dnů) nebo vyplavení.
Při analýze vzorků mléka provedené ve Skotsku nebyl zaznamenán žádný jód 131. Informace z monitoringu uveřejňuje Úřad na ochranu zdraví (HPA). 
Potraviny dovážené z Japonska do EU podléhají, kromě běžného monitoringu dovážených potravin, zvláštním kontrolám.

Zdroj: FSA