Bezpečnost potravin

Háďátko zhoubné na postupu?

Vydáno: 14. 4. 2009
Autor:

Háďátko zhoubné působí na cukrovce značné škody; ochrana je problematická.

Háďátko zhoubné (Ditylenchus dipsaci) může působit značné škody také na cukrovce. Silný výskyt byl zaznamenán v některých oblastech Německa a podle odborníků je potřeba počítat s dalším šířením. Při napadení proniká háďátko do rostlin cukrovky poraněními a přirozenými otvory již při klíčení. Může vyvolat hnilobu celé horní části bulvy. Listy často zůstávají dlouho zelené a začínají vadnout až krátce před sklizní.
Silné srážky a pomalejší vzcházení při chladném počasí podporují stěhování těchto volně žijících necystotvorných háďátek. Nové pokusy ukázaly, že škůdce může do rostlin pronikat i po vzejití, a to především po silných srážkách. Suché počasí na jaře oproti tomu může časnému napadení a tím i hnilobě zabránit.
Jaká ochranná opatření lze doporučit postiženým zemědělcům? 
  • Ochrana na základě osevního postupu je obtížná, protože háďátka mohou přežívat několik let v půdě na rostlinných zbytcích a plevelech (např. ptačinci). Kromě toho nemají jednotný okruh hostitelských rostlin. V oblastech napadení by se však rozhodně neměly pěstovat tyto plodiny: žito, oves, hořčice bílá, cibule, bob polní a mrkev.
  • Pokusy ukázaly, že některé odrůdy cukrovky jsou při napadení méně citlivé.
  • Odrůdy cukrovky tolerantní k cystotvornému háďátku řepnému nejsou vhodné, protože citlivě reagují na napadení háďátkem zhoubným.
  • Rezistentní odrůdy cukrovky nebo meziplodiny neexistují. K dispozici nejsou ani přípravky na ochranu rostlin.
Top Agrar, 2009, č. 4, s. 60