Bezpečnost potravin

GTH: marker živočišných vedlejších produktů

Vydáno: 27. 1. 2008
Autor:

JRC v EU stanovilo glyceroltriheptanoát jako vhodný marker živočišných vedlejších produktů využitelný v praxi.

Nařízení (ES) č. 1774/2002 stanovuje pravidla pro bezpečné používání živočišných vedlejších produktů, které jsou v pořádku, ale nejsou určeny pro humánní účely. Podle rizika se živočišné vedlejší produkty rozdělují do tří kategorií a požaduje se, aby materiály z různých kategorií se během sběru, manipulace a přepravy udržovaly odděleně. Výrobky získané z kategorie 1 a 2 se musí trvale označovat, neboť se nesmí dostat do řetězce krmiv a potravin.
Ideální marker by se měl rozpoznat zrakem a čichem, měl by být netoxický, bezpečný pro operátory, komerčně dostupný, levný, stabilní, vytěžitelný (recoverable) a snadno analyzovatelný. Měl by umožnit identifikovat a dosledovat výrobky tak, aby se zamezilo podvodným jednáním.
GŘ pro zdraví a ochranu spotřebitele požádalo IRMM, aby vyhodnotil vlastnosti látek, které by byly vhodné pro tento účel. IRMM navrhl použít jako chemický marker glyceroltriheptanoát (GTH), který splňuje požadavky legislativy a lze využít v průmyslu živočišných vedlejších produktů, neboť odolává extrémním teplotním podmínkám.
 
Validace použití GTH ve zpracovatelských závodech
V 10 evropských zpracovatelských závodech (rendering plants) se v praxi prověřovala vhodnost použití GTH jako markeru. Studie byla provedena ve spolupráci s GŘ pro zdraví a ochranu spotřebitele, zástupci členských států, kafilerií a tavíren tuku. Jedním z úkolů IRMM bylo analyzovat vzorky získané ze zpracovatelských závodů.
 
Výsledky implementační studie prokázaly, že GTH přidávaný v podmínkách zpracování je vhodný marker pro živočišné vedlejší produkty kategorie 1 a 2. Implementační studie k vyhodnocování GTH jako markeru živočišných vedlejších ve zpracovatelských systémech je v příloze. V rámci implementační studie IRMM byla vyvinuta metoda pro detekci GTH v masokostní moučce a kafilerním tuku (rendered fat). Tato metoda je založena na plynové chromatografii ve spojení s hmotnostní spektrometrií (GC-MS).