Bezpečnost potravin

Grantová příležitost EFSA: budování kapacit

Vydáno: 15. 4. 2020
Autor: KM EFSA

Termín pro zaslání návrhů je 24. července 2020

EFSA zveřejnil výzvu určenou organizacím spolupracujícím s Úřadem podle čl. 36 k zaslání návrhů na řešení projektů pro zvýšení kapacit pro hodnocení rizik podporovaných formou partnerských grantů.

Návrhy by měly být zaměřené na:

  • podporu přenosu/výměny znalostí v prioritních oblastech práce EFSA
  • budování kapacit pro zavádění/podporu používání vodítek a procesů hodnocení rizik EFSA, pro jejich širší využívání v EU

Tento formát grantové podpory přímo vyžaduje vytváření konsorcií.

Konsorcia způsobilých organizací (org. spolupracující s EFSA podle čl. 36) mohou své návrhy posílat do 24. července 2020.

Tato výzva byla publikována v kontextu nového nařízení (EU) 2019/1381 o transparentnosti a udržitelnosti hodnocení rizik v EU, které přepokládá větší zapojení členských států do činnosti EFSA.

Co jsou partnerské granty?
Partnerské granty podporují posilování kapacit pro hodnocení rizik pro bezpečnost potravin v národních organizacích prostřednictvím budování kapacit, tedy prostřednictvím výměny znalostí, dovedností, kompetencí a schopností mezi partnerskými organizacemi.

 

Zdroj: EFSA