Bezpečnost potravin

Grant EFSA: Vývoj průzkumů škodlivých organismů listnatých stromů a citrusů

Vydáno: 23. 6. 2021
Autor: KM EFSA

GP/EFSA/ALPHA/2021/08. Termín pro podání návrhů řešení: 4. října 2021

Zjednodušená forma grantu: financování založené na dosažených výsledcích

Výzva k předložení návrhu řešení je určena org. spolupracujícím s EFSA podle čl. 36 s cílem získání výstupů vztahujících se k aktivitám v oblasti dohledu nad škodlivými organismy, které spadají do činnosti týmu Zdraví rostlin v rámci oddělení ALPHA.

Konkrétně jde o to, že v návaznosti na vyvinutí metodologického rámce k podpoře členských států při přípravě a navrhování statisticky významných a na riziku založených průzkumů (sada nástrojů EFSA k provádění průzkumů škodlivých organismů) byl EFSA požádán DG SANTE EK, aby dále vědecky a technicky pomáhal členským státům EU při provádění průzkumů škodlivých organismů v členských státech. EFSA je specificky požádán o přípravu karet průzkumů škodlivých organismů pro škodlivé karanténní organismy celé EU a o vývoj nástrojů a metod napomáhajících členským státům při optimalizaci jejich průzkumného úsilí.

Hlavním cílem výzvy k podání návrhů je identifikovat dvě organizace, které pomohou EFSA s vývojem metodiky a nástrojů podporujících členské státy při plánování a přípravě průzkumů jednotlivých plodin. EFSA si přeje identifikovat dvě partnerské organizace k testování a vývoji metodik pro:

a) škodlivé organismy citrusů
b) škodlivé organismy listnatých stromů

AKTUALIZOVÁNO: Termín pro podání návrhů řešení: 4. října 2021

Všechny informace naleznete v přiložené výzvě a na webu EFSA.

Zdroj: EFSA