Bezpečnost potravin

Grant EFSA: Vývoj přístupu k průzkumu škůdců brambor na základě plodin

Vydáno: 23. 12. 2021
Autor: KM EFSA

GP/EFSA/ALPHA/2021/11; Termín podání nabídek: 15. února 2022

Cílem této výzvy je identifikovat organizace spol. s EFSA podle článku 36, které by podpořily EFSA v oblasti výstupů souvisejících s činnostmi dohledu nad škůdci, jež spadají do poslání týmu EFSA pro monitorování zdraví rostlin.

Zejména v návaznosti na vypracování metodického rámce pro podporu členských států při přípravě a navrhování statisticky spolehlivých a na riziku založených průzkumů byl EFSA požádán DG SANTE Evropské komise, aby dále vědecky a technicky pomáhal členským státům EU při průzkumu škůdců rostlin pro členských států EU. Konkrétně je EFSA požádán, aby připravil karty průzkumu škodlivých organismů pro všechny karanténní škodlivé organismy EU a aby dále vyvíjel nástroje a metody pro pomoc členským státům při optimalizaci jejich úsilí v oblasti průzkumu.

Hlavním cílem této výzvy k předkládání návrhů je určit organizaci, která by podpořila EFSA v oblasti při vývoji metodiky a nástrojů na podporu členských států při plánování a přípravě karanténních průzkumů založených na plodinách. EFSA si zejména přeje určit jednu partnerskou organizaci pro realizaci pilotních projektů a vývoj metodik pro škůdce brambor.

Termín pro podání návrhů řešení je 15. 2. 2022.

Všechny informace najdete v přiložené výzvě a na webu EFSA.

Zdroj: EFSA