Bezpečnost potravin

Grant EFSA: Výběr hostitelských organizací a stážistů do programu EU-FORA

Vydáno: 23. 11. 2021
Autor: KM EFSA

Termín pro předložení návrhů: 18. března 2022

EFSA vyhlásil grantovou výzvu (GP/EFSA/ENCO/2021/01) pro Evropský stipendijní program pro hodnocení rizik potravin EU-FORA, který je klíčovou iniciativou pro zajištění připravenosti na budoucí potřeby analýzy rizik. Modernizovaný program (2.0) zavádí několik významných změn na základě pětiletých zkušeností, realizace 80 pracovních programů a účasti více než 60 supervizorů z 33 organizací z 16 členských států EU a Spojeného království.

Jak to funguje?

EU-FORA se zaměřuje především na hodnocení chemických a mikrobiologických rizik. Je určena odborníkům se vzděláním v biologických vědách relevantních pro bezpečnost potravin a příslušným organizacím se silnou kapacitou v jedné nebo více oblastech hodnocení rizik v oblasti bezpečnosti potravin.

Stipendium trvá 12 měsíců, během nichž je stipendista uvolněn ze svých běžných úkolů v příslušné organizaci (organizace vysílající stipendisty), aby mohl sledovat pracovní program nabízený jinou příslušnou organizací (hostitelské pracoviště).

Přestože většina pracovního programu probíhá na dálku, přibližně třetina této doby je strávena v hostitelské organizaci, kde se získávají zkušenosti z první ruky, s cílem posílit výměnu znalostí a navazování kontaktů.

Na základě výzvy k předkládání návrhů EFSA vyhodnotí obdržené pracovní programy na základě jejich kvality a relevance, jakož i vhodnosti určeného pracovníka. Vysílající organizace a hostitelské pracoviště podávají žádosti společně jako konsorcium.

Termín pro podání návrhu: 18. března 2022

Výzva prošla oproti předchozím letům rozsáhlými aktualizacemi ve snaze usnadnit účast organizací z většího počtu členských států a zlepšit celkový proces. Hlavní změnou je, že hostitelská místa i stipendisté budou vybíráni v rámci jedné výzvy, tj. žádosti bude nyní podávat konsorcium dvou organizací podle článku 36 ze dvou různých členských států, Norska nebo Islandu:
– vedoucí konsorcia vybere pracovníka, který bude navržen k účasti na stáži;
– spolupříjemce, který bude působit jako hostitelské pracoviště a bude realizovat stáž.

Příspěvek EFSA na každý grant pro každého stipendistu vychází z pevné částky 55 000 EUR. Tato částka je určena na pokrytí nákladů, které vzniknou oběma organizacím: uvolnění zaměstnance na jeden rok, aby se mohl účastnit školení (dokud zůstane zaměstnancem), návrh a realizaci programu stáže (včetně dohledu), administrativní náklady atd.

Více informací naleznete v přiloženém shrnutí, jakož i na specializované webové prezentaci EFSA a samozřejmě v přiložené výzvě k předkládání návrhů a v příručce pro žadatele.

Zdroj: EFSA