Bezpečnost potravin

Grant EFSA: Svěření přípravných úkolů v oblasti činnosti oddělení EFSA pro přehodnocování pesticidů, reziduí pesticidů a Application Desk

Vydáno: 11. 5. 2021
Autor: KM EFSA

GP/EFSA/PREV/2021/01. Termín pro zaslání návrhů je 17. června 2021

Cílem výzvy je identifikovat organizace, kterým může být až na čtyři roky na základě rámcové partnerské smlouvy svěřena k řešení ve výzvě uvedená specifická kombinace oblast/úkol.

Smyslem grantu je zajistit podporu oddělením EFSA pro přehodnocování pesticidů (PREV) a reziduí pesticidů (PRES) a Application Desk (APDESK) při řešení nových úkolů:

– zvýšená komplexnost hodnocení nových aktivních látek a látek v procesu obnovy povolení z důvodů nových požadavků uvedených v nařízení (EU) 2020/1740
– hodnocení dovozních tolerancí látek dále nepovolených v EU
– hodnocení mikrobiálních aktivních látek z pohledu nových požadavků na data a související vodítka
– posuzování dat vyššího stupně ve všech oblastech
– hodnocení endokrinně disruptivních vlastností podle nových kritérií a vodítek
– hodnocení koformulantů
– hodnocení žádostí podle čl. 4.7
– hodnocení zanedbatelné expozice
– hodnocení mimořádných schválení podle čl. 53
– aktualizace existujících a příprava nových vodících dokumentů
– implementace metodik pro kumulativní hodnocení podle scénářů před uvedením na trh, když jsou manažery rizika definovány příslušné ochranné cíle
– implementace doporučení REIFT zpráv
– implementace požadavků nařízení o transparentnosti
– implementace a další vývoj strukturovaných datových formátů a databází (např. IUCLID, Metapath).

Výzvu a další informace naleznete na webu EFSA.

Zdroj: EFSA