Bezpečnost potravin

Grant EFSA: Spolupráce s EFSA v oblasti hodnocení kumulativních rizik dietární expozice pesticidům

Vydáno: 10. 8. 2021
Autor: KM EFSA

Ref GP/EFSA/PRES/2021/02. Termín pro předkládání návrhů je 24. září 2021

EFSA zveřejnil výzvu k předkládání návrhů k realizaci grantu Spolupráce s EFSA v oblasti hodnocení kumulativních rizik z dietární expozice pesticidům – Ref GP/EFSA/PRES/2021/02 (Cooperation with EFSA in the area of Cumulative Risk Assessment from dietary exposure to pesticides).

Hlavním cílem této výzvy k předkládání návrhů je realizace procesu hodnocení kumulativních rizik (CRA) popsaného v oddíle 1.2.2 dokumentace výzvy, a to formou spolupráce mezi EFSA a příslušnými národními organizacemi. Tím by se optimalizovalo sdílení zkušeností v EU, a tím by se přispělo k dosažení strategického cíle EFSA „Budování vědecké kapacity pro posuzování a znalostní komunity v EU“ a zároveň by se zajistila konzistentnost výsledků.

Další podrobnosti o cílech naleznete v dokumentech k výzvě.

Upozorňujeme, že lhůta pro předkládání návrhů je 24. září 2021

V případě jakýchkoli dotazů souvisejících s touto výzvou je neváhejte zaslat na adresu EFSAProcurement@efsa.europa.eu s uvedením odkazu na výzvu.

Zdroj: EFSA