Bezpečnost potravin

Grant EFSA: Podpora EFSA v oblasti zdraví zvířat

Vydáno: 22. 12. 2021
Autor: KM EFSA

GP/EFSA/ALPHA/2021/10; Termín podání návrhů řešení: 10. března 2022

Účelem výzvy je identifikovat jednu či více organizací, kterým mohou být svěřeny úkoly spadající do řešení oddělení ALPHA, zejména v oblasti pohody zvířat. Konkrétně je cílem vytvořit soubor dostupných odborných znalostí k podpoře EFSA při realizaci projektů v oblasti pohody zvířat a na základě zadání přijatých oddělením.

Tyto úkoly se týkají hodnocení rizik pro pohodu zvířat v kontextu strategie Farm to Fork (v oblasti pohody zvířat na farmách, při přepravě, na jatkách a během porážky) a konce „doby klecové“ (aspekty pohody zvířat specificky spojené s klecovým chovem drůbeže).

Svěřené úkoly mohou zahrnovat zlepšování metod pro hodnocení rizik pro pohodu zvířat a sběr a získávání vědeckých důkazů.

Termín pro podání návrhů řešení je 10. 3. 2022.

Všechny informace najdete v přiložené výzvě a na webu EFSA.

Zdroj: EFSA