Bezpečnost potravin

Grant EFSA: Odhad parametrů průzkumu škůdců pro prioritní škůdce

Vydáno: 18. 11. 2022
Autor: KM EFSA

GP/EFSA/PLANTS/2022/09; Termín pro předložení návrhů řešení: 27. 1. 2023

Výzva je určená organizacím spolupracujícím s EFSA podle čl. 36

Úkolem týmu EFSA pro sledování zdraví rostlin v rámci oddělení EFSA PLANTS je poskytovat managerům rizik v EU (Evropské komisi, Evropskému parlamentu a členským státům EU) vědecké poradenství a vědeckou a technickou pomoc v oblasti zdraví rostlin. Od roku 2017 poskytuje EFSA na žádost Evropské komise podporu členským státům EU při plánování a provádění průzkumů škodlivých organismů rostlin.

S cílem pomoci členským státům EU při provádění statisticky spolehlivých a na riziku založených průzkumů škůdců rostlin, jak to vyžaduje nařízení (EU) 2016/2031, vypracoval EFSA soubor nástrojů pro dohled nad škůdci rostlin. Ten obsahuje pokyny pro průzkumy, karty pro průzkumy škodlivých organismů a statistické softwarové nástroje, včetně softwaru Ribess+. Pro použití této metodiky je třeba kvantifikovat několik parametrů průzkumu. Třemi klíčovými parametry průzkumu jsou citlivost metody, relativní riziko a návrhová prevalence („design prevalence“). Tyto parametry se obtížně odhadují a liší se pro různé škůdce, prostředí a metody zjišťování.

Cílem této výzvy je podepsat 2 grantové dohody (jednu pro každou šarži) na podporu EFSA při přípravě protokolů pro odhad citlivosti metody, relativního rizika a návrhovou prevalenci, jakož i datových listů pro prioritní škůdce a kandidátské prioritní škůdce pro získání těchto parametrů. A následně ověřit protokoly, které mohou členské státy použít k odhadu těchto parametrů, a pomoci tak při plánování průzkumu.

Veškeré informace o výzvě najdete na webu EFSA.

Zdroj: EFSA