Bezpečnost potravin

Grant EFSA: NAMS4NANO: Integrace výsledků metodik nového přístupu (NAM) do hodnocení chemických rizik: Případové studie zabývající se aspekty v nanorozměrech

Vydáno: 1. 7. 2022
Autor: KM EFSA

GP/EFSA/MESE/2022/01. Termín pro podání návrhů: 20. 9. 2022

NAMS4NANO: Integration of New Approach Methodologies results in chemical risk assessments: Case studies addressing nanoscale considerations

Jedná se o víceletý projekt v max. hodnotě 5,3 mil. EUR složený z několika výzev k předkládání návrhů, jehož cílem je určit organizace, které podpoří EFSA při provádění činností v oblasti integrace dat popsaných v plánu EFSA pro NAM a upřednostňovaných v této výzvě. Patří sem:

i) specifické činnosti spojené s nanotechnologiemi a hodnocením nano-bezpečnosti se zaměřením na využití NAM pro hodnocení nanomateriálů a dalších materiálů, které vyžadují hodnocení v nano-měřítku;

ii) návrhy na integraci údajů, které přesahují oblast nanotechnologií a zahrnují všechny oblasti hodnocení chemických rizik v působnosti úřadu EFSA.

Výzva k předkládání návrhů je rozdělena do následujících tří částí:
Část 1: Přezkum nástrojů a vývoj „kvalifikačního systému pro nanomateriály“.
Část 2: Případové studie hodnocení rizik
Část 3: Metodické a obecné případové studie

Termín pro podání návrhů: 20. září 2022

Veškeré informace o výzvě najdete na internetových stránkách EFSA.

Zdroj: EFSA