Bezpečnost potravin

Grant EFSA: NAM projects in the areas of AOP development and transcriptomics for risk assessment

Vydáno: 8. 7. 2022
Autor: KM EFSA

GP/EFSA/ED/2022/01. Termín pro podání návrhů: 26. 9. 2022

Tato výzva je zaměřena na předkládání návrhů případových studií založených na metodikách nového přístupu (NAM) v oblastech, které byly v plánu NAM označeny jako oblasti vyžadující další vědecký rozvoj. V souladu s vizí úřadu EFSA by navrhované případové studie měly mít potenciál zlepšit rychlost, přesnost a předvídatelnost hodnocení chemických rizik souvisejících s bezpečností potravin tím, že umožní integraci údajů založených na mechanismu a zároveň sníží potřebu biologických zkoušek na zvířatech.

Tato výzva k předkládání návrhů je rozdělena do následujících dvou částí:

Část 1: Vývoj sítí AOP/AOP (Adverse Outcome Pathways)

část 2: Transkriptomika NAM pro toxikologickou analýzu specifických cest k předpovědi toxicity pro cílové orgány

Jedná se o dvoustupňový postup, přičemž první krok spočívá v předložení stručného rámcového návrhu (krok 1), který v případě, že bude vybrán do užšího výběru, povede k tomu, že žadatel bude vyzván k předložení úplné žádosti (krok 2).

Veškeré informace najdete na webu EFSA.

Termín pro podání návrhů: 26. září 2022

Zdroj: EFSA