Bezpečnost potravin

Grant EFSA: Hodnocení a vývoj metod a nástrojů pro přípravu dalšího kola národních průzkumů výživy (EU Menu fáze 2)

Vydáno: 10. 8. 2021
Autor: KM EFSA

Ref GP/EFSA/DATA/2021/03. Termín pro předkládání návrhů: 23. 9. 2021

EFSA zveřejnil výzvu k předkládání návrhů pro řešení grantu Hodnocení a vývoj metod a nástrojů pro přípravu dalšího kola národních průzkumů výživy (EU Menu fáze 2) – Ref GP/EFSA/DATA/2021/03 (Evaluation and development of methods and tools for the preparation of the next round of national dietary surveys (EU Menu phase 2)

Hlavním cílem této výzvy je zmapovat situaci v oblasti metod a nástrojů dostupných/používaných pro národní průzkumy stravování mimo projekt EU Menu a vyhodnotit ty, které se používají v rámci průzkumů EU Menu, jakož i dosud získané údaje o spotřebě a následně aktualizovat pokyny k EU Menu.

Tato výzva k předkládání návrhů je inovativním typem grantu založeného na dosažených výsledcích. Grant bude mít podobu spolufinancování, které není vázáno na náklady, ve výši maximálně 200 000 Eur. Podrobnější informace o specifických cílech a uvedených výsledcích pro jednotlivé fáze naleznete v dokumentaci k výzvě (viz odkaz výše). Maximální doba trvání projektů v rámci této výzvy je 21 měsíců (po úvodním setkání).

Vezměte prosím na vědomí, že lhůta pro předkládání návrhů je 23. září 2021.

V případě jakýchkoli dotazů souvisejících s touto výzvou je neváhejte zaslat na adresu EFSAProcurement@efsa.europa.eu s uvedením odkazu na výzvu.

Zdroj: EFSA