Bezpečnost potravin

Grant EFSA: Experimentální a pozorovací důkazy ke snížení nedostatků v entomologických znalostech pro hodnocení rizik pro zdraví rostlin a dohled

Vydáno: 11. 8. 2021
Autor: KM EFSA

Ref GP/EFSA/ALPHA/2021/07. Termín: 24. 9. 2021

Úřad EFSA zveřejnil výzvu k předkládání návrhů pro řešení grantu „Experimentální a pozorovací důkazy ke snížení nedostatků v entomologických znalostech pro hodnocení rizik pro zdraví rostlin a dohled“ – Ref GP/EFSA/ALPHA/2021/07 (Experimental and observational evidence to reduce entomological knowledge gaps for plant health risk assessment and surveillance).

Hlavním cílem této výzvy k předkládání návrhů je snížit nejistoty a mezery ve znalostech související s entomologií pro hodnocení rizik a dozor na území EU. Tato výzva k předkládání návrhů je rozdělena do tří specifických částí a žadatelé mohou předložit návrh(y) pro jednu nebo více částí:
 – Část 1: Zkoumání evropských hostitelských rostlin Saperda tridentate.
– Část 2: Biologie hmyzích přenašečů živících se xylémovými stébly a potenciálních přenašečů bakterie
Xylella fastidiosa v Portugalsku.
– Část 3: Zkoumání příspěvku občanské vědy ke statisticky spolehlivému a na riziku založenému dozoru nad hmyzími škůdci v EU.

Další podrobnosti o konkrétních cílech a uvedených výstupech pro každou fázi naleznete v dokumentech k výzvě.

Termín pro předkládání návrhů je 24. září 2021

V případě jakýchkoli dotazů souvisejících s touto výzvou je neváhejte zaslat na adresu EFSAProcurement@efsa.europa.eu s uvedením odkazu na výzvu.

Zdroj: EFSA