Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Grant EFSA: Experimentální a pozorovací důkazy ke snížení nedostatků v entomologických znalostech pro hodnocení rizik pro zdraví rostlin a dohled do kategorie

Granty a výběrová řízení > Granty a výběrová řízení

Grant EFSA: Experimentální a pozorovací důkazy ke snížení nedostatků v entomologických znalostech pro hodnocení rizik pro zdraví rostlin a dohled

Vydáno: 11.8.2021
Tisk článku
Autor: KM EFSA
Ref GP/EFSA/ALPHA/2021/07. Termín: 24. 9. 2021

Úřad EFSA zveřejnil výzvu k předkládání návrhů pro řešení grantu „Experimentální a pozorovací důkazy ke snížení nedostatků v entomologických znalostech pro hodnocení rizik pro zdraví rostlin a dohled“ - Ref GP/EFSA/ALPHA/2021/07 (Experimental and observational evidence to reduce entomological knowledge gaps for plant health risk assessment and surveillance).

Hlavním cílem této výzvy k předkládání návrhů je snížit nejistoty a mezery ve znalostech související s entomologií pro hodnocení rizik a dozor na území EU. Tato výzva k předkládání návrhů je rozdělena do tří specifických částí a žadatelé mohou předložit návrh(y) pro jednu nebo více částí:
 - Část 1: Zkoumání evropských hostitelských rostlin Saperda tridentate.
- Část 2: Biologie hmyzích přenašečů živících se xylémovými stébly a potenciálních přenašečů bakterie
Xylella fastidiosa v Portugalsku.
- Část 3: Zkoumání příspěvku občanské vědy ke statisticky spolehlivému a na riziku založenému dozoru nad hmyzími škůdci v EU.

Další podrobnosti o konkrétních cílech a uvedených výstupech pro každou fázi naleznete v dokumentech k výzvě.

Termín pro předkládání návrhů je 24. září 2021

V případě jakýchkoli dotazů souvisejících s touto výzvou je neváhejte zaslat na adresu EFSAProcurement@efsa.europa.eu s uvedením odkazu na výzvu.

Zdroj: EFSA

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021