Bezpečnost potravin

Grant EFSA (ČL. 36): Využívání nových přístupů pro hodnocení nebezpečí nanovláken

Vydáno: 21. 9. 2020
Autor: KM EFSA

GP/EFSA/SCER/2020/03. Termín pro podání návrhů: 3. listopadu 2020

Lot 1: Orální expozice nanoceluóze: gastrointestinální digesce, využití nanovláken a lokální účinky
Lot 2: Zkoumání modelů “gut-on-a-chip”

Hlavním cílem výzvy je nadizajnovat a následně provést řadu studií založených na nových přístupech (new approach methodologies – NAM), které přinesou v současnosti chybějící data a dále předložit návrh na zařazení výsledků do regulatorního hodnocení nebezpečí nanoceluózy pro spotřebitele exponované prostřednictvím potravin. Studie by měly pokrývat tři oblasti identifikované EFSA:

1. Digesce či degradace nanoceluózy, vč. povrchových změn, lidským mikrobiomem

2. Hodnocení využití nanoceluózy lidskými střevními epiteliálními buňkami

3. Hodnocení lokálních účinků nanoceluózy, vč. zánětlivých, na gastrointestinální epiteliální buňky

Veškeré informace k výzvě naleznete na webu EFSA.

Zdroj: EFSA