Bezpečnost potravin

Grant EFSA (Čl. 36): Svěření podpůrných úkolů v oblasti zdraví rostlin: hodnoceni rizik vysoce rizikových rostlin

Vydáno: 21. 8. 2019
Autor: KM EFSA

Termín pro podání návrhů: 30. 9. 2019

Evropský úřad pro bezpečnost potravin vypsal grant (= pro organizace spolupracující s EFSA podle čl. 36) na téma hodnocení rizik vysoce rizikových rostlin. Cílem výzvy je identifikovat organizace, kterým EFSA může svěřit úkoly v oblasti zdraví rostlin. Tyto úkoly se zejména budou týkat hodnocení rizik komodit a/nebo hodnocení ošetření komodit v rámci posouzení technických dokumentací zasílaných třetími zeměmi k vysoce rizikovým rostlinám.

Tento grant je koncipovaný jako „úkolový“ grant (tasking grant). Co to znamená, můžete zjistit zde.

Termín pro zasílání návrhů je 30. září 2019.

Veškeré informace je možné najít na webu EFSA.

Zdroj: EFSA