Bezpečnost potravin

Grant EFSA (Čl. 36): Snižování nejistoty hodnocení rizik: vhodnost oblastí produkce citrusů pro šíření P. citricarpa

Vydáno: 4. 9. 2019
Autor: KM EFSA

Termín pro podání návrhů: 18. října 2019

Phyllosticta citricarpa je patogenní houba napadající citrusy (způsobuje černou skvrnitost citrusů), zapsaný na seznam karanténních škodlivých organismů EU podle směrnice 2000/29/EC. Patogen není v EU přítomen. V roce 2017 však byla publikována studie, ve které autoři tvrdili, že objevili tuto patogenní houbu v zahradách v Portugalsku, na Maltě a v Itálii, ale nenalezli žádný potvrzený případ nemoci černé skvrnitosti citrusů v těchto oblastech.  

Výsledky studie posoudil EFSA. Ačkoli autoři studie použili moderní molekulární techniky, Vědecký panel EFSA pro zdraví rostlin (Panel PLH) poukázal na řadu omezení a nesrovnalostí ve studii:
– Z popsané metodiky není jasné, jak byly vybrány lokality odběru vzorků  a jakým způsobem odběry probíhaly.
– Odběr vzorků byl nesourodý a nebyl statisticky podložen. 
– Nebylo vysvětleno, jakým způsobem byl průzkum černé skvrnitosti citrusů prováděn.
– Bez řádně provedeného šetření této choroby nelze dojít k závěru, že P. citricarpa nezpůsobuje onemocnění černou skvrnitost citrusů. 

Po zveřejnění studie  prováděly národní organizace ochrany rostlin vlastní šetření, která však závěry studie nepotvrdila.

V dubnu a květnu 2019 byly zachyceny zásilky pomerančů a citronů z Tuniska, které vykazovaly symptomy černé skvrnitosti a byl nalezen i patogen. Národní organizace pro ochranu rostlin Tuniska následně potvrdila, že zásilky pocházely z oblasti Nabeul. Tento nález způsobuje obavu ve všech pěstitelských oblastech ve Středomoří.

Cílem této výzvy je snížit nejistototu související s rizikem zavlečení P. citricarpa do pěstitelských oblastí ve Středomoří a to posílením znalostí o epidemiologii CBS a vhodnosti středomořského klimatu pro jeho další šíření.

Veškeré informace k této výzvě naleznete na webu EFSA.

Termín pro podání návrhů je 18. 10. 2019

Doplnění č. 1 najdete zde.

Doplnění č. 2 najdete zde

Zdroj: EFSA