Bezpečnost potravin

Grant EFSA (Čl. 36): Sběr dat o používání antibiotik proti patogenům rostlin

Vydáno: 8. 9. 2020
Autor: KM EFSA

GP/EFSA/ALPHA/2020/02. Termín pro podání návrhů řešení: 30. 10. 2020

Cílem výzvy je snížit nejistotu spojenou s hodnocením možností snižování rizik patogenních bakterií způsobujících systémová onemocnění rostlin. Nově a opětovně se objevující patogenní bakterie představují narůstající problém, a to kvůli obtížím s jejich ovládáním v zemědělství a životním prostředí a z důvodu jejich schopnosti rychlého rozšiřování do nových oblastí prostřednictvím globálního obchodu s infikovanými rostlinami. Nedávným příkladem může být zavlečení Xyllela fastidiosa do Středozemí a blízkého Východu.

Sběrem a přehodnocením informací a dat mohou být redukovány nejistoty související s ovládáním rostlinných patogenů a zlepšena připravenost čelit novým a nově se objevujícím rizikům pro zdraví rostlin. Výsledky přispějí ke stanovení priorit budoucího výzkumu.

Tato výzva je zejména zaměřena na data a informace týkající se účinnosti léčby antibiotiky, rozvoje rezistence antibiotikům a také dostupnosti a účinnosti alternativních způsobů ovládání bakterií způsobujících onemocnění rostlin. To také přispěje k lepšímu porozumění antibiotické rezistenci bakterií způsobujících onemocnění rostlin v kontextu iniciativy „Jedno zdraví“.

Cíle výzvy:
1) sběr a přezkoumání dat a informací o používání antibiotik k ovládání rostlinných patogenů
2) sběr a přezkoumání dat a informací o rezistenci antibiotikům u rostlinných patogenů
3) sběr a přezkoumání dat a informací o alternativních a inovativních možnostech ošetření pro ovládání
bakterií způsobujících systémová onemocnění rostlin
4) komunikace a rozšiřování výsledků projektu

Návrhy je možné podávat do 30. 10. 2020. Do 22. 10. 2020 je možné vznášet doplňující otázky.

Veškeré informace naleznete na webu EFSA.

Zdroj: EFSA