Bezpečnost potravin

Grant EFSA (Čl. 36): Analýza obrazu pro včasnou detekci karanténních škodlivých organismů

Vydáno: 31. 7. 2018
Autor: KM EFSA

GP/EFSA/ALPHA/2018/02. Termín pro podání návrhů: 11. 10. 2018

Cílem výzvy „Image analysis for early detection of quarantine plant pests“ zveřejněné EFSA je podpořit vědeckou spolupráci mezi členskými státy EU, Norskem a Islandem v oblasti včasné detekce karanténních škodlivých organizmů pomocí analýzy obrazu (včetně dálkového průzkumu), prostřednictvím vývoje a implementace inovativních společných projektů umožňujících rozvoj nejlepší praxe a výměnu zkušeností mezi národními organizacemi pro ochranu rostlin.

V uveřejněné výzvě organizacím spolupracujícím podle čl. 36 EFSA uvádí hlavní a dílčí cílem, jež mají navrhované projekty dosáhnout, přičemž dává potenciálním uchazečům možnost definovat a do detailu rozpracovat, jak jejich návrhy daných cílů dosáhnou.

Konkrétní cíle projektu:
a) posouzení existujících metod analýzy obrazu, vč. dálkového průzkumu);
b) identifikace současných možností pro další uplatnění metod analýzy obrazu (vč. dálkového průzkumu), mezer ve znalostech a omezení pro jejich další využívání organizacemi pro ochranu rostlin
c) vykonání pilotní studie (studií) zaměřené na detekci karanténních škodlivých organismů pomocí metod analýzy obrazu (vč. dálkového průzkumu);
d) přenos znalostí a získaných zkušeností.

Veškeré informace a dokumenty k této výzvě naleznete na webu EFSA.

Termín pro podání návrhů řešení je 11. 10. 2018.

Zdroj: EFSA