Bezpečnost potravin

GMO: hodnocení a řízení rizik

Vydáno: 23. 3. 2011
Autor:

Prezentace z diskuse, která se uskutečnila 17.3.2011 v Bruselu.

Komisař John Dalli předsedal veřejné diskusi, která se uskutečnila v Bruselu dne 17.3.2011 na téma “GMO risk assessment and management”. Na tuto akci byli pozváni členové Evropského parlamentu, zástupci kompetentních orgánů členských států EU, zemí mimo EU, průmyslu, nevládních organizací a vědecké obce, aby vyjádřili své názory k dané problematice.

Program diskuse byl rozdělen do následujících sekcí:

I. Nezávislost orgánů provádějících hodnocení rizika (EFSA a národních orgánů)
II. Žádosti o schválení GMO: Studie spolehlivosti a transparentnosti
III: Návrh nařízení Komise týkající se implementace pravidel pro hodnocení rizik GM potravin a krmiv
IV: Hodnocení rizik GM plodin pro životní prostředí

K dispozici jsou prezentace, které v rámci jednotlivých sekcí zazněly:

Sekce I: prezentace EFSA
Sekce II: prezentace Greenpeace EU a EuropaBio
Sekce III: prezentace GŘ pro zdraví a spotřebitele a Testbiotech (nevládní organizace)
Sekce iV: prezentace EFSA-panelu GMO a španělského ministerstva pro životní prostředí

Zdroj: Evropská komise