Bezpečnost potravin

GM brambory firmy BASF by mohly zvýšit rezistenci vůči antibiotikům – Greenpeace vyzývá státy EU, aby uplatnily národní zákaz

Vydáno: 4. 3. 2010
Autor:

Evropská komise poprvé udělila povolení ke komerčnímu pěstování GM bramboru.

Evropská komise dnes poprvé udělila povolení ke komerčnímu pěstování GM bramboru Amflora firmy BASF.  Jedná se o první povolení k pěstování GM plodiny od roku 1998 a vydal jej komisař pro zdraví Dalli ve shodě s prezidentem Komise Barrosem na základě tzv. písemné procedury, aniž by proběhla debata na toto téma ve sboru komisařů.
Geneticky modifikovaný brambor s názvem Amflora vyvinul německý chemický gigant BASF. Běžný brambor má škrob složen přibližně ze tří čtvrtin amylopektinu (větvený polymer glukosy) a jedné čtvrtiny amylózy (lineární polymer). Transgenní odrůda Amflora ovšem obsahuje výlučně amylopektin. Tento transgenní brambor bohatý na škrob měl původně sloužit pouze průmyslovým účelům, BASF však požádal o užívání stejné plodiny i jako potraviny a krmiva pro hospodářská zvířata.
„Je šokující, že jedním z prvních oficiálních úkonů nové Komise je autorizace GM plodiny, která představuje riziko pro životní prostředí a zdraví. Během šesti let nebyl Barroso schopen popřít vědecké důkazy zpochybňující bezpečnost tohoto GM bramboru. Se svou novou Komisí nyní prosadil rozhodnutí, aniž by proběhla jakákoli debata. Komisař pro zdraví Dalli souhlasil s tímto neslýchaným povolením, jež je políčkem vědě, veřejnému mínění i evropskému právu“, komentovala dnešní rozhodnutí komise Magdalena Klimovičová, vědecká poradkyně Greenpeace ČR.
Uvedenou odrůdu sice před časem schválil Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), ovšem ten je již delší dobu kritizován členskými státy pro svou zaujatost a neplnění povinností právě v souvislosti s posuzováním GMO. EFSA v případě GM bramboru ignorovala závažná zdravotní a environmentální rizika. U odrůdy Amflora jsou totiž využity selekční markery, které mohou vést k rezistenci na antibiotika neomycin a kanamycin. (1)
Světová zdravotnická organizace a Evropská agentura pro léčiva (EMEA) potvrdily, že obě látky jsou klinicky důležitými antibakteriálními preparáty. (2) Evropská unie přitom po roce 2004 využití selekčních markerů, které mohou vést k rezistenci na antibiotika, zakázala. (3) Uvolnění GM bramboru firmy BASF by tak mohlo přispět ke zvýšení bakteriální rezistence vůči významným lékům na závažné choroby, včetně prostředků pro léčbu tuberkulózy.
„Udělení povolení biotechnologickému průmyslu k výrobě by znamenalo jak hrozbu, tak i velmi znepokojivý precedens“, řekl před časem Patrice Courvalin, vedoucí Útvaru antibakteriálních agens v lékařském výzkumném středisku Pasteurova ústavu v Paříži. „Měli bychom usilovat o omezení šíření resistence na antibiotika místo toho, abychom do řetězce potravin a krmiv posílali další výrobky, které mají potenciál již nyní špatnou situaci ještě zhoršit.“ (4)
Posouzení rizik GM bramboru neproběhlo v souladu s platnou legislativou a nedošlo ani k dostatečnému posouzení vlivů na lidské zdraví. Kromě toho, většina zemí EU nesouhlasila s autorizací této GM plodiny již v minulosti. Po dnešním udělení povolení Evropskou komisí Greenpeace vyzývá jednotlivé členské státy Unie, aby vůči GM odrůdě Amflora uplatnily národní zákaz.
Chronologii autorizačního procesu GM bramboru naleznte zde (v AJ):www.greenpeace.org/eu-unit/press-centre/policy-papers-briefings/briefing-basf-gm-potato
Poznámky pro editory:
(1) Zásadním problémem je například selekční marker, který umožnuje odolnost vůči neomycinu a kanamycinu během selekce. Transposon v bakterii E.coli propůjčuje odolnost vůči oběma zmíněným antibiotikům.
(2) Světová zdravotnická organizace (WHO), Critically Important Antibacterial Agents for Human Medicine for Risk Management Strategies of Non-Human Use. Report of a WHO working group consultation, 15-18 February 2005, Canberra, Australia (www.who.int/foodborne_disease/resistance/amr_feb2005.pdf). Viz též: EMEA – Committee for medicinal products for veterinary use and Committee for medicinal products for human use, Presence of the antibiotic resistance marker gene nptII in GM plants for food and feed uses. EMEA/CVMP/56937/2007. 22 February 2007 (www.emea.europa.eu/pdfs/human/opiniongen/5693707en.pdf).
(3) Směrnice 2001/18/ES o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí, článek 4(2) (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:106:0001:0038:EN:PDF).
(4) The New York Times, 8.listopadu 2008, dostupné z http://www.nytimes.com/2008/02/17/business/worldbusiness/17iht-potato.4.10123369.html?_r=1
Kontakty:
Magdalena Klimovičová – vědecká poradkyně Greenpeace ČR:
e-mail: magdalena.klimovicova@greenpeace.org, tel.: 224 320 448, 224 319 667
Lucie Jakešová – tisková mluvčí Greenpeace ČR:
e-mail: lucie.jakesova@greenpeace.org, tel: 224 320 448, 608 601 811
Marco Contiero – poradce Greenpeace pro evropskou zemědělskou politiku:
e-mail: marco.contiero@greenpeace.orgtel: +32 (0)2 274 1906, +32 (0)477 777034 (mobil)
Zdroj: Agris, 2.3.2010