Bezpečnost potravin

Glykemické vlastnosti potravin a nápojů

Vydáno: 30. 1. 2008
Autor:

Studie vlivu glykemické odezvy na stravu na zdravotní stav lidí.

V poslední době se značně zvýšil zájem o glykemické vlastnosti potravin a nápojů. Na trhu již existují potraviny, které mají na etiketách uvedeny hodnoty glykemického indexu a populární tisk často informuje spotřebitele o koncepci glykemického indexu. Uvádí se, že glykemická odezva na stravu ovlivňuje rizikové faktory vzniku diabetu 2. typu a kardiovaskulárního onemocnění a má rovněž vliv na regulaci tělesné hmotnosti. Důležité je, že tato sdělení jsou vědecky podložená a že očekávání spotřebitelů jsou reálná.
ILSI Europe – skupina pro dietetické sacharidy se zabývala zkoumáním vybraných hledisek koncepce založené na glykemickém indexu. Cílem bylo zjistit současné poznatky vědy a určit oblasti dalšího výzkumu. Výsledkem byla metaanalýza humánních intervenčních studií, ve kterých se zkoumalo spojení mezi glykemickou odezvou a zdravotním stavem. K výsledkům analýzy byl uspořádán workshop, který se uskutečnil v Nice (Francie) ve dnech 6.–8. prosince 2006.
Výsledky metaanalýzy a závěry z uvedeného workshopu byly publikovány v časopise The American Journal of Clinical Nutrition 87, 2008, č. 1S (supplement), s. 201S–274S. Bezplatnou kopii si lze objednat prostřednictvím ILSI Europe.
 
ILSI Europe