Bezpečnost potravin

Gluten-Free Cereal Products and Beverages

Vydáno: 16. 5. 2007
Autor: pospisilova

Ve dnech 12.–14. září 2007 se bude v irském Corku konat první mezinárodní sympozium o bezlepkových cereálních potravinách a nápojích.

První mezinárodní sympozium o bezlepkových cereálních potravinách a nápojích se bude konat ve dnech 12.–14. září 2007 v irském Corku. Cílem sympozia je setkání předních výzkumníků a prezentace nejnovějších poznatků z oblasti bezlepkových produktů, rozsáhlá diskuse a navázání mezinárodní spolupráce. Jedním z výsledků sympozia bude sborník, sumarizujcí dosavadní poznatky a vytyčující směry dalšího výzkumu v oblasti bezlepkových potravin. Jednotlivá zasedání budou věnována následujícím tématům:
Celiakie (historie, nutriční požadavky, diagnostikování, management) a epidemiologie,
Detekce potravinových alergenů a bezpečnost bezlepkových potravin,
Bezlepkové suroviny a ingredience, šlechtění vhodných rostlin (oves),
MONIQA–Nový projekt EU pro harmonizaci analytických metod monitorování jakosti a bezpečnosti potravin v potravním řetězci,
Zdravé a funkční potraviny,
Bezlepkové cereální potraviny,
Bezlepkové pivo a další nápoje,
Marketing, označování a spotřebitelská jakost bezlepkových cereálních potravin a nápojů.
Více informací na adrese