Bezpečnost potravin

Glutamát vede k tloušťce i u Číňanů

Vydáno: 10. 9. 2008
Autor:

Ti, kteří používají zesilovače chuti, jsou většinou vystaveni zvýšenému riziku obezity.

(ugo) – V asijské kuchyni se hodně používá glutamát a i přesto zůstávají Asiaté štíhlí – to je velmi často uváděný argument v diskusích o tom, zda je tedy glutamát bezpečný nebo způsobuje obezitu tím, že narušuje (destruuje) regulaci chuti k jídlu. Jedna mezinárodní skupina vědců se pokusila na tuto otázku odpovědět. Sledovala proto u téměř 800 čínských probandů konzumaci glutamátu.
 
Výsledky: Osoby, které často konzumovaly pokrmy obsahující glutamát, měly v porovnání s osobami, které tuto látku nekonzumovaly dvoj- až trojnásobně vyšší riziko nadměrné tělesné hmotnosti. Tento vzájemný vztah existoval nezávisle na příjmu energie z potravin a jejím výdeji pohybovými aktivitami.
 
Zdroj:     
Ka He, Liancheng Zhao, Martha L. Daviglus, Alan R. Dyer, Linda Van Horn, Daniel Garside, Liguang Zhu, Dongshuang Guo, Yangfeng Wu, Beifan Zhou, Jeremiah Stamler; INTERMAP Cooperative Research Group
Association of Monosodium Glutamate Intake With Overweight in Chinese Adults: The INTERMAP Study
Obesity (2008) 16, 1875–1880. doi:10.1038/oby.2008.274
 
 
Glutamat macht auch Chinesen dick
[cit. 2008-09-08], www.animal-health-online.de