Bezpečnost potravin

Globální dialog o posuzování rizika

Vydáno: 6. 11. 2008
Autor:

GŘ zdraví a ochrana spotřebitele organizuje 13.–14.11.2008 první mezinárodní konferenci na téma posuzování rizika.

První mezinárodní konference o posuzování rizika se uskuteční pod názvem “Global Risk Assessment Dialogue”. Organizuje ji Evropská komise–GŘ zdraví a ochrany spotřebitele ve spolupráci s ostatními GŘ (podniky a průmysl, životní prostředí, zaměstnanost, výzkum, Společné výzkumné středisko). Konference se uskuteční v Bruselu (Belgie) ve dnech 13.–14. listopadu 2008.

Záměrem konference je usnadnit globální dialog o posuzování rizika. Akce je proto určena těm, kteří se v praxi zabývají posuzováním rizika a analýzou rizika a to v EU i v ostatních zemích. Akce by měla napomoci rozvoji transatlantického dialogu mezi Evropskou komisí a USA a Kanadou.

Uvedená konference se bude konat pravidelně ve dvouletých intervalech. Více informací o konferenci (program, řečníci, registrace, stěžejní dokumenty) je k dispozici na internetové adrese zde