Bezpečnost potravin

Global Trade and Farm Animal Welfare

Vydáno: 19. 1. 2009
Autor:

Mezinárodní konference, která se koná v Bruselu ve dnech 20.–21. ledna 2009.

Ve dnech 20.–21. ledna 2009 se uskuteční v Bruselu pod názvem “Global Trade and Farm Animal Welfare” konference, kterou organizuje Evropská komise (DG Sanco a DG Trade) společně s dalšími subjekty zaměřenými na produkci hospodářských zvířat. K dispozici je program konference (viz příloha). Další informace o animal welfare v mezinárodním kontextu.