Bezpečnost potravin

Global Food Safety Summit 2007

Vydáno: 23. 8. 2007
Autor: pospisilova

Uskuteční se v Praze ve dnech 5.–6. září 2007.

ENG (European Networking Group) ve spolupráci s PK ČR organizuje v Praze ve dnech 5.–6. září 2007 summit věnovaný problematice bezpečnosti potravin, který se bude zaměřovat na následující témata:
– management rizika v souvislosti s dosledovatelností (traceability) a balením potravin,
– zvyšování bezpečnosti a efektivnosti dodavatelského řetězce při problémech s globalizací,
– vytváření účinných a efektivních bezpečnostních opatření jako odezvu na velké případy stahování potravin z trhu,
– aplikace nové technologie při posuzování rizika, detekce a prevence onemocnění z potravin a nejnovější vývoj v oblasti nanotechnologie pro bezpečnost potravin,
– rozvíjení iniciativ podniku zaměřených na bezpečnost potravin.
 
Podrobné informace o summitu (přehled řečníků, sponzorů, výše účastnických poplatků včetně nabízených slev aj.) jsou k dispozici na internetové stránce “GLOBAL FOOD SAFETY SUMMIT 2007”. Program summitu je v příloze.
 
Příloha: Global Food Safety Summit 2007 (pdf, 136 kB)