Bezpečnost potravin

GHI: Iniciativa za globální harmonizaci potravinářských předpisů a práva

Vydáno: 8. 2. 2007
Autor: pospisilova

GHI byla spuštěna v roce 2004.

Po řadu let se vědci v různých organizacích zabývajících se vědou a technologií zabývají možností harmonizovat potravinářské předpisy a legislativu tak, aby byla platná na celém světě. V roce 2004 spustila mezinárodní divize IFT (Institute of Food Technologists) a EFFoST (European Federation of Food Science and Technology) ve spolupráci s Food Safety Magazine a Elsevier Science tzv. Global Harmonization Initiative (GHI), která se snaží odstranit rozdíly v předpisech a legislativě na celém světě. K této iniciativě se brzy připojila řada dalších institucí, např.:
– IUFoST (International Union of Food Science and Technology),
– FEMS (Federation of European Microbiological Societies),
– EuCheMS (Food Chemistry Division European Association for Chemical and Molecular Sciences),
– EHEDG (European Hygienic Engineering and Design Group),
– NCFST (National Center for Food Safety & Technology, Chicago, USA),
– vědecké a technologické ústavy univerzit na celém světě.
 
Je zřejmé, že GHI sama o sobě nebude schopna někde měnit nařízení, natož pak globálně. Záměrem GHI je stanovovat, zda je možný globální konsensus u problematik, na které se vztahují předpisy. To vyžaduje zapojení odpovědných potravinářských vědců z celého světa a stanovení expertů. Publikování výsledků GHI ztíží situaci tam, kde se vědy zneužívá. Tím, že se budou vydávat globální vědecká stanoviska k problematikám souvisejícím s potravinami, bude obtížné najít vědce, kteří budou zastávat opačná, neodůvodněná stanoviska. Ztíží se rovněž uplatňování nátlaků na vlády, aby provedly takové změny v předpisech, které se neopírají o spolehlivé vědecké údaje.
Existuje již řada organizací, které se pokoušejí o harmonizaci předpisů a standardů, na které se legislativa odvolává. Patří sem např. Codex Alimentarius, WTO (World Trade Organisation), ISO, EFSA. Dosud ne všechny státy jsou členy těchto organizací a některé mohou být politicky předpojaté. GHI nemá v úmyslu opakovat již provedenou práci. Naopak, tam, kde existují stanoviska založená na vědeckém důkazu, budou přehodnocena a s největší pravděpodobností budou schválena jako tzv. Návrhy souhlasných stanovisek (Draft consensus statements). Tato stanoviska mohou pocházet z organizací jako je Codex Alimentarius, ICMSF (International Commission for the Microbiological Specifications for Food), EFSA, ILSI (International Life Sciences Institute). Bude proto velmi dobré, pokud se vědci zapojeni v těchto i jiných organizacích s podobnými cíly, zapojí také do GHI.
Od založení v roce 2004 se konala řada akcí GHI (symposia a workshopy), např. v Las Vegas, Varšavě, New Orleans, Hamburku, Sofii, Nantes, Corku, Hagu. Více informací ö vzniku a fungování GHI je k dispozici v příloze a na internetové stránce GHI.  
 
Trends in Food Science & Technology 18, 2007, Supplement 1, s. S15–S19
 
Pozn.: Zemědělská a potravinářská knihovna ÚZPI zprostředkování přístup k vybraným časopisům v databázi Science Direct. Časopis Trends in Food Science & Technology je zahrnut v této databázi.