Bezpečnost potravin

Genové modifikace u živočichů

Vydáno: 15. 3. 2007
Autor: pospisilova

Stručný přehled postupů modifikace zvířat, produkce a využití GM zvířat, související etické problémy.

Genové modifikace u živočichů umožňují produkci hospodářských zvířat s novými, zdokonalenými vlastnostmi (např. s vyšší odolností vůči chorobám). V příloze je k dispozici článek z časopisu BIOPROSPECT 16, 2006, č. 2, který vydává Biotechnologická společnost. Jde o příspěvek Ireny Voráčkové pod názvem “Transgenní živočichové”. V příspěvku jsou mimo jiného uvedeny příklady využití geneticky modifikovaných zvířat.
 
 
BIOPROSPECT 16, 2006, č. 2, s. 12–15