Bezpečnost potravin

Geneticky modifikované plodiny pro potravinářské účely

Vydáno: 15. 3. 2007
Autor: pospisilova

První sklizeň Bt-kukuřice v ČR, výzkum v oblasti GM brambor a GM jablek v ČR. O některých dalších GM plodinách.

Jsou k dispozici dva články z časopisu BIOPROSPECT 16, 2006, č. 3–4, který vydává Biotechnologická společnost. Jde o příspěvky pod názvem:
* J. Zlámalíková: Geneticky modifikované plodiny
 
V prvním z příspěvků se uvádí, že se v roce 2006 v ČR poprvé pěstovala pro komerční účely Bt-kukuřice (především na jižní Moravě a ve středních Čechách) a popisují se polní pokusy s GM bramborami v ČR. Jsou uvedeny další plodiny, u kterých mohou genové manipulace výrazně zvýšit nutriční hodnotu nebo zlepšit zpracovatelské vlastnosti (rajčata, rýže, káva).
Ve druhém příspěvku se popisuje výzkum v oblasti využití genových manipulací k produkci jablek (odolných vůči patogenům, se sníženým obsahem alergenů).
 
BIOPROSPECT 16, 2006, č. 3–4, s. 9–12 + s. 12–14