Bezpečnost potravin

Geneticky modifikované organismy v agroekosystému a jeho okolí

Vydáno: 7. 5. 2009
Autor:

Seminář organizovaný MZe a ČZU se koná 17. 5. 2009 v Praze. Přihlášky do 10. 5.

Cílem semináře je seznámit veřejnost s hlavními poznatky o geneticky modifikovaných (GM), neboli transgenních organismech a podat základní informace z této oblasti, především z pohledu výskytu GM organismů na zemědělských plochách a v okolních ekosystémech.
Účast na semináři je bezplatná; z organizačních důvodů je však požadována registrace do 10.5.
Kontaky:
Ing. Marie Čeřovská: 221 812 527
Ing. Markéta Altová: 221 812 897