Bezpečnost potravin

Geneticky modifikovaná mrkev dodává více vápníku

Vydáno: 30. 1. 2008
Autor:

Genetickou modifikací mrkve se zvyšuje biologická využitelnost vápníku až o 41 %.

Výsledky výzkumu prováděného na Baylor College of Medicine in HoustonVegetable and Fruit Improvement Center at Texas A&M University, zveřejněné ve sborníku prací National Academy of Sciences naznačují, že mrkev geneticky modifikovaná k vyšší expresi genu, který umožňuje transport vápníku membránami rostlinných buněk může být mnohem lepším zdrojem vápníku než běžné druhy. Nepatrné pozměnění genu (sCAX1), kterým se zvýší jeho transportní aktivita, vede ke zvýšení biologické využitelnosti vápníku v mrkvi. Prvotní výzkum na myších ukázal, že ty, které byly krmeny mrkví s pozměněným genem získaly stejné množství vápníku jako ty, které dostávaly normální mrkev v dvojnásobné dávce. V humánní studii, které se zúčastnilo 30 dospělých dobrovolníků, bylo zjištěno, že absorpce vápníku z GM mrkve byla o 41 % vyšší než při konzumaci stejného množství nemodifikované mrkve. Mrkev byla pěstována v pečlivě monitorovaných a regulovaných podmínkách. Výzkumníci se domnívají, že podobné modifikace s cílem zvýšit nutriční obsah by se mohly provádět i u některých dalších druhů zeleniny. Výsledky je ale nezbytné potvrdit řadou dalších výzkumů. GM mrkev by mohla přispívat k prevenci osteoporózy. Více informací na adrese