Bezpečnost potravin

Geneticky modifikovaná kukuřice pro Polsko

Vydáno: 1. 4. 2009
Autor:

Ačkoli prodej GM osiva je v Polsku zakázán, je povolena propagace GMO a GM kukuřice se nelegálně pěstuje.

Polská větev GBE (Green Biotechnology Europe) – firmy, která v Polsku reprezentuje Monsanto, Pioneer, BASF, Bayer a další firmy, se nenechá zastavit zákonnými rámcovými podmínkami. Navzdory zákazu používání GM osiva mohli polští zemědělci získat geneticky modifikovanou kukuřici a nelegálně osít přibližně 1000 hektarů. Ředitel GBE Polsko sice připouští, že v Polsku je zakázáno prodávat GM osivo, propagace GM konstruktů je ale povolena. Proto osivářské koncerny uveřejňují kontaktní údaje prodejců GM osiv z Německa, České republiky a Slovenska. Na domovské stránce firmy Monsanto Polsko naleznou zainteresovaní zemědělci technické a praktické instrukce k pěstování GM kukuřice. Přesně v duchu hesla: Kde je vůle, tam je cesta…
Bäuerliche Zukunft, 2008, č. 305, s. 19