Bezpečnost potravin

GDPR

Prostřednictvím tohoto dokumentu poskytujeme informace o zpracování vašich osobních údajů Ministerstvem zemědělství (dále jen „MZe“). Informace je uveřejňována pro plnění povinností stanovených v článcích 12 až 14 nařízení  Evropského  parlamentu a Rady (EU) 2016/679  ze dne 27. 4. 2016 o ochraně  fyzických  osob  v  souvislosti  se  zpracováním  osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení“).

Více na: https://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/osobni-udaje/