Bezpečnost potravin

Fyziologické účinky draslíku

Vydáno: 1. 10. 2008
Autor:

Příjem draselných solí z ovoce a zeleniny pomáhá při regulaci kyselosti v organismu a tím proti řídnutí kostí, a dále také proti vysokému tlaku a riziku mrtvice.

Draslík, který byl objeven v r. 1807 je sedmým nejzastoupenějším prvkem zemské kůry (tvoří ca 2,4 %). Ložiska draselných solí pocházejí z původních moří. Mořská voda je dobrým zdrojem draslíku, ale v poměru k sodíku je jeho množství nepatrné. V potravinách je draslík široce zastoupen, je to nejčastěji se vyskytující kationt v rostlinných i živočišných buňkách, hlavním zdrojem je tepelně neošetřené ovoce a zelenina. Vařením se značný podíl draslíku z potravin vylouží, takže nejvýznamnějším zdrojem je ve skutečnosti ovoce, které se častěji než zelenina konzumuje v čerstvém stavu. Uvnitř buněk je obsah draslíku mnohonásobně vyšší než v mezibuněčném prostoru, a sice v důsledku aktivního transportu působením enzymu adenosintrifosfatázy (ATPase) v buněčných membránách (objev byl oceněn v r. 1957 Nobelovou cenou za chemii).
Draslík proti překyselení organismu
Lidské tělo má snahu působit řadou mechanismů proti kyselosti vytvářené např. štěpením sirných aminokyselin z živočišných bílkovin za vzniku kyseliny sírové. Vylučování kyselých složek prostřednictvím ledvin samo o sobě nestačí. Vedle toho ve významné míře dochází k neutralizaci zásaditými vápenatými solemi z kostí (kosti jsou hlavní zásobárnou minerálních látek). Účinným regulátorem rovnováhy kyselin a zásad je pufrování anorganických kyselin kyselým uhličitanem draselným, který způsobuje, že se snižuje potřeba vápníku. K zabránění řídnutí kostí tedy slouží soustavný příjem citronanu nebo jablečnanu draselného z rostlinných zdrojů, které se přeměňují na potřebný hydrogenuhličitan. Používané evropské doporučené dávky draslíku (1,95 g/den) se z tohoto hlediska zdají podceněné.V USA je stanovena doporučená dávka 4,7 g/den.
Draslík proti vysokému tlaku
Krevní tlak je regulován řadou faktorů, přičemž často bývá uváděn poměr přítomného sodíku k draslíku. Mnohé studie ukazují na příznivý účinek doplňků s obsahem draselných solí na snižování tlaku. Obdobně příznivý je účinek konzumace draslíku prostřednictvím ovoce a zeleniny.
Draslík proti mrtvici
Vysoký příjem ovoce a zeleniny bývá často spojován se snížením rizika mrtvice a úmrtnosti s tím související. Všeobecně je akceptována souvislost s snížením krevního tlaku a zneškodňování volných radikálů.