Bezpečnost potravin

Fytosanitární strategie ve Společenství

Vydáno: 3. 3. 2010
Autor:

Prezentace z konference k připravované nové fytosanitární strategii. Brusel, 23.–24.2.2010.

Evropská komise vytváří novou fytosanitární strategii Společenství. Prvním krokem je posouzení současného fytosanitárního systému Společenství.
Ve dnech 23.–24.2.2010 se uskutečnila v Bruselu konference na téma “Společný fytosanitární systém z hlediska globalizace a změny klimatu”. Program konference. Pro konferenci byl připraven pracovní dokument.
 
Níže jsou uvedeny prezentace od vyžádaných účastníků konference: