Bezpečnost potravin

FVO: zpráva z mise do Polska

Vydáno: 21. 7. 2009
Autor:

Závěry z kontroly Evropské komise v Polsku (prosinec 2008) zaměřené na bezpečnost potravin živočišného původu.

Úřad pro potraviny a veterinární záležitosti (FVO) Evropské komise uskutečnil ve dnech 1.–12. prosince 2008 misi do Polska za účelem kontroly, zda kompetentní orgány v Polsku zajistily nápravná opatření v oblasti oficiálních kontrol týkajících se bezpečnosti potravin živočišného původu, zejména masa a mléka.
 
Inspektoři FVO navštívili celkem 13 podniků, přičemž 10 podniků, až na určité nedostatky, vyhovělo požadavkům. Implementace hygienických požadavků potravinářskými podniky byla obecně na odpovídající úrovni. Nedostatky zjištěné během mise již byly zaznamenány v oficiálních kontrolách. Vážné nedostatky však byly zjištěny ve zbývajících třech navštívených podnicích. Zjištěné nedostatky neodhalila inspekce provedená zde krátce před misí FVO a to jak na místní, tak na oblastní úrovni.
Provádí se kontrola kvality syrového mléka. O nevyhovujících případech je informován DVO (District Veterinary Officer) a jsou prováděna nápravná opatření. Mise FVO zjistila, že postup jedné mlékárny při zachycení neodpovídající dodávky neodpovídal předpisům – nebyly podchyceny všechny relevantní případy.
Kontrola na jatkách ukázala, že opatření před i po porážce odpovídají požadavkům. Zjistilo se, že testování na přítomnost Trichinella je odpovídající.
 
Mise FVO vydala řadu doporučení pro kompetentní orgány v Polsku k nápravě nedostatků, které mise FVO v Polsku zjistila. Zpráva z mise FVO je v příloze.
 
Příloha: Final report of a mission carried out in Poland (pdf, 1 MB, 26 stran)