Bezpečnost potravin

FVO: Program auditů a inspekcí v roce 2009

Vydáno: 3. 2. 2009
Autor:

FVO provede celkem 255 auditů a kontrol. V ČR se plánují dvě mise FVO zaměřené na krmiva a kontrolu obecně.

Úřad pro potraviny a veterinární záležitosti Evropské komise (Food and Veterinary Office, FVO) uveřejnil program auditů a inspekcí, které má naplánovány na rok 2009 (viz příloha). Vzhledem k možným změnám v programu FVO bude v červnu 2009 provedena jeho aktualizace.
 
Přehled o počtu auditů a inspekcí v roce 2009 podle oblastí
 
Oblast
Počet auditů a inspekcí
%
Bezpečnost potravin
174
68
Zdraví zvířat
30
12
Welfare zvířat
14
5
Zdraví rostlin
17
7
Všeobecné hodnocení
20
8
Celkem
255
100
 
Plánovaných 255 auditů a inspekcí se uskuteční v těchto zemích
 
Země
Počet auditů a inspekcí
%
EU-27
142
56
Země EFTA
4
2
Kandidátské země
11
4
Ostatní třetí země
98
38
Celkem
255
100
 
V ČR se plánují v roce 2009 dvě inspekce FVO, které se budou zaměřovat na:
 
– oficiální kontroly krmiv a požadavků na hygienu krmiv;
– všeobecné hodnocení.